Skocz do zawartości


Zdjęcie

Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - mozliwe, że to jest ostateczny projekt


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
41 odpowiedzi w tym temacie

#1 Cpt. Lego

Cpt. Lego

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1822 postów
 • MIejscowośćKwidzyn

Napisano 02 marzec 2015 - 17:27

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia PROJEKT stan z 19 lutego2015r.
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych oraz szczegółowego sposobu i warunków
wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego oraz wysokości opłat, o których mowa w art. 95 i art. 134 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 222 z dnia 17 lutego 2015r.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Na morzu terytorialnym ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:
1) certy (Vimba vimba L.) - 30 cm;
2) leszcza (Abramis brama L.) - 40 cm;
3) okonia (Perca fluviatilis L.) - 17 cm;
4) płoci (Rutilus rutilus L.) - 20 cm;
5) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - 45 cm;
6) siei (Coregonus lavaretus L.) - 40 cm;
7) szczupaka (Esox lucius L.) - 45 cm;
icon_cool.gif pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) - 40 cm;
9) węgorza (Anguilla anguilla L.) - 50 cm;
10) dorsza (Gadus morhua) - 40 cm;
11) łososia (Salmo salar) - 60 cm;
12) troci (Salmo trutta) - 50 cm.
2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie
świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
§ 2. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:
1) łososia i troci w terminie od dnia 15. września do dnia 15. listopada w 4-milowym pasie wód
przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego
Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;
2) sandacza w terminie od dnia:
a) 25. marca do dnia 10. maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości
geograficznej wschodniej,
B) 10. kwietnia do dnia 31. maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00",
a 19°21'00" długości geograficznej wschodniej,
c) 20. kwietnia do dnia 10. czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00"
długości geograficznej wschodniej;
3) jesiotra ostronosego w terminie od dnia 1. stycznia do dnia 31. grudnia na obszarze morza
terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
4) węgorza w terminie od dnia 15. czerwca do dnia 15. lipca na obszarze morza terytorialnego
i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
§ 3. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych, zwane dalej - połowami, są prowadzone
przy użyciu wędki z przynętą lub kuszy.
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, połowy są prowadzone wędką o długości wędziska nie
mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o jednym ostrzu z przynętą, którego rozwarcie nie przekracza 20. mm, albo
2) haczykiem z przynętą o nie więcej niż 3. ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały
poza obwód koła o średnicy 35. mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2. haczykami o nie więcej niż 3. ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35. mm lub nie przekraczały szerokości przynęty z tolerancją do 5. mm, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk z przynętą albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3.
2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której
mowa w ust. 1:
1) 2. przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk z przynętą o jednym ostrzu, którego
rozwarcie nie przekracza 10. mm - przy połowach płastug;
2) 5. przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk z przynętą o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6. mm - przy połowach śledzi.
3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego urządzenia pływającego,
dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej
niż 3. ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy
35. mm lub nie przekraczały szerokości przynęty z tolerancją do 5. mm, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem z przynętą o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza
20. mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą lub, 
3) przyponem zakończonym 2. haczykami o jednym ostrzu każdy, którego rozwarcie nie przekracza
20. mm, z przymocowaną do niego przynętą naturalną pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
§ 5. Połowy wędką są prowadzone:
1) z brzegu, z wyłączeniem urządzeń nawigacyjnych, mostów i urządzeń wodnych;
2) z lodu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności;
3) ze statku;
4) z innego urządzenia pływającego, dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów
o bezpieczeństwie morskim, zwanego dalej - innym urządzeniem pływającym;
5) za pomocą nie więcej niż 2. wędek jednocześnie, a w przypadku połowów ryb przez
wyrzucanie i ściąganie sztucznej przynęty, zwanych dalej - połowami metodą spinningową - jedną wędką;
6) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
7) bez stosowania metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
icon_cool.gif w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje
zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
9) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.
§ 6. Połowy ze statku lub innego urządzenia pływającego są prowadzone:
1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
2) poza torami wodnymi;
3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych.
§ 7. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się
holowanie sztucznej przynęty.
§ 8. Niedopuszczalne jest cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego, używanego
do prowadzenia połowów, do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.
§ 9. Połowy kuszą są prowadzone:
1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na
uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały poza obwód koła o średnicy 30. mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać
łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4) wyłącznie w porze dziennej - po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż
na godzinę przed zachodem słońca;
5) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru
pomarańczowego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas
połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;
7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje
zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
icon_cool.gif w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.
§ 10. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:
1) 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta);
2) 2 sztuki - w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);
3) 3 sztuki łącznie - w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza
(Stizostedion lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);
4) 5 sztuk - w przypadku lina (Tinca tinca);
5) 5 sztuk - w przypadku belony (Belone belone);
6) 7 sztuk - w przypadku dorsza (Gadus morhua);
7) 10 sztuk - w przypadku leszcza (Abramis brama);
icon_cool.gif 5 kg - w przypadku śledzia (Clupea harengus);
9) 5 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-8, z wyłączeniem
babki byczej (Neogobius melanostomus).
2. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.
3. Przepisy ust. 1 pkt 6 nie dotyczą połowów prowadzonych ze statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne.
§ 11. Ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub
wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych należy
niezwłocznie wypuścić do łowiska.
§ 12. Niedopuszczalne jest pozostawianie narzędzi połowowych bez nadzoru osoby
prowadzącej połowy oraz rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów
w danym dniu.
§ 13. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku należy zachować następujące odległości:
1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 10 m - przy połowach z brzegu,
B) 30 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m - przy połowach kuszą;
2) Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt. a oraz b mogą być zmniejszone wyłącznie za zgodą osoby, która zajęła wcześniej sąsiednie stanowisko. 
3) między statkami lub innymi urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia
połowów, nie mniejsze niż 50 m, z tym że przy połowach metodą spinningową nie mniejsze
niż 100 m.
§ 14. Osoba prowadząca połowy jest obowiązana, na każde wezwanie osoby uprawnionej do
wykonywania czynności kontrolnych, przedstawić do wglądu pozwolenie na wykonywanie
rybołówstwa rekreacyjnego lub dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód uiszczenia
opłaty, oraz umożliwić obejrzenie użytych narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb,
które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.
§ 15. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2, wynosi:
1) 30 zł - w przypadku tygodniowego okresu połowów;
2) 60 zł - w przypadku miesięcznego okresu połowów;
3) 110 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów;
4) 65 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla emerytów, rencistów oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat.
§ 16. 1.Wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 2 część III pkt b, w odniesieniu do rybołówstwa rekreacyjnego prowadzonego na podstawie działalności gospodarczej w celach zarobkowych wynosi:
1) 300 zł - w przypadku miesięcznego okresu połowów dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;
2) 3000 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku lub,
2. W odniesieniu do rybołówstwa rekreacyjnego prowadzonego w celach niezarobkowych wynosi:
1) 60 zł - w przypadku miesięcznego okresu połowów na prowadzenie połowów ze statku;
2) 450 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów na prowadzenie połowów ze statku.
§ 17. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 2 część III pkt b, w odniesieniu do rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu wynosi:
1) 10 zł od osoby startującej w zawodach dla organizatora zawodów sportowych - na prowadzenie połowów z brzegu w czasie zawodów sportowych;
2) 500 zł dla organizatora zawodów sportowych, w których bierze udział 50 lub więcej zawodników - na prowadzenie połowów z brzegu.
§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

UWAGA WPROWADZENIE § 16. ust. 2 - możliwe wyłącznie po nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim i po ponownym zredefiniowaniu pojęcia, co uznawane jest za statek w odniesieniu do rybołówstwa morskiego.

UWAGA WPROWADZENIE § 17. - możliwe wyłącznie po nowelizacji art. 134 ust. 2 część III pkt b. ustawy o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014r.


Son of Vikings

gallery_9_133_133259.jpg


#2 czeburaszka710

czeburaszka710

  Dorsz

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPip
 • 107 postów
 • MIejscowośćBrójce

Napisano 02 marzec 2015 - 18:54

Pożyjemy zobaczymy , słowo kluczowe " PROJEKT stan z 19 lutego2015r. " a co faktycznie radosna twórczość urodzi to się okaże :faja: .#3 Szczepek

Szczepek

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 621 postów
 • MIejscowośćWarszawa

Napisano 02 marzec 2015 - 22:37

Przepraszam wszystkich z forum. TO SE KUR...WA POŁOWILIŚMY.

To tylko emocje przepraszam. Szczepek.#4 Dinet

Dinet

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 365 postów
 • MIejscowośćSzczecin

Napisano 03 marzec 2015 - 09:32

Przepraszam wszystkich z forum. TO SE KUR...WA POŁOWILIŚMY.

To tylko emocje przepraszam. Szczepek.

 

Co Cię tak zbulwersowało?#5 czeburaszka710

czeburaszka710

  Dorsz

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPip
 • 107 postów
 • MIejscowośćBrójce

Napisano 03 marzec 2015 - 10:36

Na pewno Szczepkowi chodziło o wymiar  certy (Vimba vimba L.) - 30 cm  B)#6 Trebron

Trebron

  Turbot

 • Użytkownik
 • PipPipPipPip
 • 54 postów
 • MIejscowośćRumia

Napisano 03 marzec 2015 - 11:37

ostatni ? wymysły co niektórych zapisów no coment .........  pisane na kolanie , a przeciez prace trwały dwa lata  :angry:#7 Szczepek

Szczepek

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 621 postów
 • MIejscowośćWarszawa

Napisano 03 marzec 2015 - 18:21

Dla mnie wymiar ochronny 40 cm może być i te 7 sztuk też. Tylko chciałbym  mieć szansę złowić rybę 4-5 kg. , a nie dorsze wielkości pilkera. No i jeszcze skok na kasę.#8 Cpt. Lego

Cpt. Lego

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1822 postów
 • MIejscowośćKwidzyn

Napisano 03 marzec 2015 - 18:35

Nie ma limitu 7szt., jesli łowisz ze statku, który ma licencję rybołóstwa rekreacyjnego zarobkową za 3000 PLN :)

 

Dziwna sprawa, bo nie mogę znaleźć zapisu zezwalającego łowić z jedną przywieszką i pilkerem. Jest pilker, albo 2 przywieszki.


Użytkownik Cpt. Lego edytował ten post 03 marzec 2015 - 18:36

Son of Vikings

gallery_9_133_133259.jpg


#9 Cpt. Lego

Cpt. Lego

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1822 postów
 • MIejscowośćKwidzyn

Napisano 03 marzec 2015 - 18:55

Nie żle to wykombinowałeś. :lol:    Limit to limit a armator jeszcze rejestr musi wypełnić przed wpłynięciem do portu.

Nie jestem specjalistą prawa, ale jest przecież zapis:

 

"3. Przepisy ust. 1 pkt 6 nie dotyczą połowów prowadzonych ze statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne."

 

a pkt 6 to limit 7 szt dorsza


Son of Vikings

gallery_9_133_133259.jpg


#10 Tleilax

Tleilax

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 620 postów
 • MIejscowośćMazowsze

Napisano 03 marzec 2015 - 20:28

Też tak odbieram ten zapis, życie pewnie Nas zweryfikuje :D#11 czeburaszka710

czeburaszka710

  Dorsz

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPip
 • 107 postów
 • MIejscowośćBrójce

Napisano 03 marzec 2015 - 20:36

A plankton jak zawsze nic oprócz podwyżek nie wyrwał :faja: . Z małych łódek limity zostają , bo nie strajkowały , może trzeba było od rolników brony pożyczyć . Trochu za późno , nie długo w pole wyjadą i pewnie nie pożyczą  :huh: .


Użytkownik czeburaszka710 edytował ten post 03 marzec 2015 - 20:36


#12 Tom_S

Tom_S

  Halibut

 • Moderator
 • 1081 postów
 • MIejscowośćPiła

Napisano 03 marzec 2015 - 20:56

Przepraszam, spytam nieśmiało: na kogo głosowało większość Pola (cz) ków i kto nam zafundował to, co mamy ?? :)#13 czeburaszka710

czeburaszka710

  Dorsz

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPip
 • 107 postów
 • MIejscowośćBrójce

Napisano 03 marzec 2015 - 20:57

Na ..... posłusznych wykonawców cudzych interesów


Użytkownik czeburaszka710 edytował ten post 03 marzec 2015 - 21:00


#14 Tleilax

Tleilax

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 620 postów
 • MIejscowośćMazowsze

Napisano 03 marzec 2015 - 21:40

Tomuś a widziałeś wyniki głosowania w tej sprawie?#15 longin

longin

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1299 postów
 • MIejscowośćBędzin

Napisano 03 marzec 2015 - 21:43

A zapomnieli jak piskaczkowie i samodziały rządzili!? Generalnie było jak w kawale z tigrem, troszku smieszno i troszku straszno! :ph34r: Mam wrażenie, że głównie w tych zapisach chodzi o kasę. Tylko chciałbym wiedzieć dla kogo?


Użytkownik longin edytował ten post 03 marzec 2015 - 21:45

Jestem Polakiem gorszego sortu, z ukrytą opcją niemiecką! :tylek: .

Oraz w animalnej części narodu!

 


#16 Cpt. Lego

Cpt. Lego

  Halibut

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1822 postów
 • MIejscowośćKwidzyn

Napisano 03 marzec 2015 - 22:25

A plankton jak zawsze nic oprócz podwyżek nie wyrwał :faja: . Z małych łódek limity zostają , bo nie strajkowały , może trzeba było od rolników brony pożyczyć . Trochu za późno , nie długo w pole wyjadą i pewnie nie pożyczą  :huh: .

Zawsze możesz wykupić licencją zarobkową roczną, albo najlepiej miesięczną za 450 :) Zabierasz 2 i macie po 150 na głowę. Szybkie 4 rejsy w miesiąc i masz już 37,5 PLN do rejsu ekstra, ale za to 500 litrowe zamrazary na legalu po porcie bedziesz targał :P


Son of Vikings

gallery_9_133_133259.jpg


#17 Tom_S

Tom_S

  Halibut

 • Moderator
 • 1081 postów
 • MIejscowośćPiła

Napisano 04 marzec 2015 - 07:46

Tadziu- tu nie ma znaczenia kto jak głosuje. Po to jest koalicja, by było jak ona chce :).

Rzecz dla mnie stosunkowo prosta- jak nie wiadomo o co chodzi- chodzi o dupę albo o kasę. Pierwsze raczej skreślamy- zostaje zatem kasa. A obecny rząd jest mistrzem w dojeniu obywateli.#18 czeburaszka710

czeburaszka710

  Dorsz

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPip
 • 107 postów
 • MIejscowośćBrójce

Napisano 04 marzec 2015 - 08:16

Zawsze możesz wykupić licencją zarobkową roczną, albo najlepiej miesięczną za 450 :) Zabierasz 2 i macie po 150 na głowę. Szybkie 4 rejsy w miesiąc i masz już 37,5 PLN do rejsu ekstra, ale za to 500 litrowe zamrazary na legalu po porcie bedziesz targał :P

Marek było by śmiesznie żeby nie było tak smutno . Zwłaszcza w kontekście limitów i opłat u wszystkich innych użytkowników Bałtyku . I pomyśleć tylko że to w trosce o nasze dobro .  

P.s. Jasiu dług publiczny na moment pisania tego tekstu wzrasta około 7tys. zł /min . Dług Gierka spłacony i zapomniany .


Użytkownik czeburaszka710 edytował ten post 04 marzec 2015 - 08:20


#19 Tom_S

Tom_S

  Halibut

 • Moderator
 • 1081 postów
 • MIejscowośćPiła

Napisano 04 marzec 2015 - 08:21

Oczywiście, że tak jest, zgadzam się Jasiu w 100% z tym, jaka jest rola każdego rządu, nie tylko w Pl zresztą. Problem polega na tym, ze jak się źle zarządza, robi nieprzemyślane, głupie i złe reformy, trwoni publiczne pieniądze na idiotyzmy to w końcu pieniędzy zabraknie. A jak zabraknie- to trzeba jej poszukać gdzie indziej. I tak się ludzi doi. Bo cytrynę można wycisnąć tak, by było trochę soku, a można do cna i na koniec jeszcze zetrzeć skórę...

Wiem co mówię, bo szaleństwom w budżetówce przyglądam się od wielu lat i przeżyłem niejeden rząd.

Ale zbaczamy z tematu chyba :).


Użytkownik Tom_S edytował ten post 04 marzec 2015 - 08:22

 • zdrowaczekolada lubi to

#20 czeburaszka710

czeburaszka710

  Dorsz

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPip
 • 107 postów
 • MIejscowośćBrójce

Napisano 04 marzec 2015 - 08:56

Dobra manifestacja zakończona link ze strony OIRM SŁUPSK  http://oirmslupsk.mojbip.pl/?pid=64

 

P.s. Połamania kija i nie koniecznie na rybach , wolał bym już na niektórych głowach


Użytkownik czeburaszka710 edytował ten post 04 marzec 2015 - 08:57

 • †† Rysiek †† lubi to
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych